Inschrijfformulier AMCN

amcnlogoDe jaarlijkse lidmaatschap contributie bedraagt:
– volledig lidmaatschap 1e lid €30,00
– gezinslidmaatschap €12,50
– eenmalig entreegeld € 5,00
extra bijdrage verzendkosten voor leden die in het buitenland woonachtig zijn € 10,00

Indien een 1e lidmaatschap ingaat na 1 juli van enig jaar bedraagt de contributie de helft van het jaarbedrag.

  Nieuw lid

  Aanhef
  Dhr.Mevr.Beste

  Ik ben:
  MeerderjarigJonger dan 18 (toestemming ouder/voogd vereist)

  Bezit u een Malamute (niet vereist om lid te mogen worden):
  JaNee

  Wilt u een extra gezinslid opgeven (gezinslidmaatschap €12,50):
  JaNee

  Voor abonnement toestemming verlenend ouder/voogd

  Gegevens Malamute (niet vereist om lid te mogen worden)

  Geslacht:
  ReuTeef

  Bent u de eerste eigenaar:
  JaNee

  Gezinslid (gezinslidmaatschap €12,50)

  Gezinslid is:
  MeerderjarigJonger dan 18 (toestemming ouder/voogd vereist)

  Extra

  Akkoordverklaring

  Ik ga akkoord met de Statuten*
  Ik ga akkoord met het fokreglement*
  Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement*

  Bekijk hier de statuten, het fokreglement en het huishoudelijk reglement
  (links worden geopend in een nieuw venster, sluit het nieuwe venster om terug te keren naar dit formulier)

  * verplicht veld

   

  • Naam en adres van een aspirant lid worden gepubliceerd in het clubblad, waarna de leden de mogelijkheid hebben binnen een periode van 1maand eventueel bezwaar tegen een aspirant lid aan te tekenen
  • Indien binnen de vastgestelde periode na publicatie geen bezwaar is aangetekend en nadat de verschuldigde contributie is voldaan, wordt het aspirant-lid officieel lid van de vereniging met alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.
  • Gezinslid kan men alleen worden indien er ook een 1e lidmaatschap bestaat.
  • Een jeugdlid kan alleen worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

  Dit inschrijfformulier wordt verstuurd naar:
  Alaska Malamute Club Nederland
  Cornelis Evertsenstraat 70
  1215 LT Hilversum

  Rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer