Inlogpagina leden

De volgende pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van de A.M.C.N.

Op deze pagina’s vind u allerlei documenten zoals agenda‚Äôs en notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen, Fokkersplatform en Bestuursvergaderingen. Het VFR, Sanctiebeleid en mogelijk in de toekomst nog meer.

U dient eenmalig in te loggen via het invoerveld hieronder, daarna kunt u gebruikmaken van de pagina’s die onderaan staan vermeld. Na het inloggen wordt u automatisch doorgestuurd naar de meest recente pagina.

Inloggegevens zijn te verkrijgen per email bij de ledenadministratie, Marijke Baas; o.v.v. Lidmaatschapsnummer, naam en adres.

Let op: per 14 januari 2022 is een nieuw wachtwoord actief! Heb je voor die tijd een wachtwoord aangevraagd en heb je nog geen nieuw wachtwoord ontvangen, dien dan opnieuw een verzoek in voor het nieuwe wachtwoord.

 

Beveiligde pagina’s:

Agenda ALV
Notulen Algemene Leden Vergadering
Notulen Bestuursvergadering
Notulen Fokkersplatform
Jaarverslagen en begrotingen

Voor fokkers:

Digitaal aangifte doen