Gezondheid

In ‘The Alaskan Malamute Manual’ verscheen in 1999 een publicatie over gezondheidsproblemen bij de Malamute in de Verenigde Staten en Canada. Eigenaren van 3305 Malamutes hadden gereageerd op een enquête. (…) Als de drie grootste problemen kwamen naar voren heupdysplasie, grauwe staar en schildklierafwijkingen. De Alaska Malamute in Nederland is direct of indirect afkomstig uit de VS en Canada afkomstig. Daarom kan elke Malamute in ons land drager zijn van de afwijkingen die daar voorkomen.Cees Hartveld

Meer hierover in hoofdstuk 8 ‘Gezondheid van de Alaska Malamute’ van het boek: ‘De Alaska Malamute in Nederland’.

Helaas doen zich ook enkele vervelende ziektes of afwijkingen in meer of mindere mate voor binnen ons ras. Hieronder vindt u een beknopte opsomming van de aandoeningen, die wereldwijd voorkomen. Enkele daarvan zijn bij de Nederlandse malamute-populatie nog niet of nauwelijks aanwezig.

Coat Funk (CF)

sila-jeanette-en-wim-noormaCoat Funk is een vachtafwijking die in Nederland gelukkig nog niet gesignaleerd is maar waarvan de oorzaak nog niet echt bekend is, ook de remedie ertegen is nog niet bekend. De hond wordt geleidelijk kaal. Eerst breken de dekharen en vallen uit, de ondervacht wordt blootgesteld en zal ook verdwijnen. De huid wordt droog en kan zwart kleuren. ’s Zomers en ’s winters moet men dan goed opletten op zonnebrand en bevriezing.

Maagkering/Maagtorsie

Bij een maagtorsie draait de maag om en wordt de in -en uitgang van de maag afgeknepen waardoor de gassen er niet uit kunnen. Dit is absoluut levensgevaarlijk voor de hond! Er moet direct worden ingegrepen door de dierenarts. Maar hoe wordt een maagkering nou eigenlijk veroorzaakt? Inmiddels is bekend dat niet alleen teveel beweging na de maaltijd een torsie kan veroorzaken maar dat torsies ook veroorzaakt kunnen worden door een ophoping van lucht in de maag. De hond raakt door de torsie in shock en kan hevige pijnen hebben. Een torsie is herkenbaar aan symptomen als: heftig braken (slijm), veel kwijlen en een opgezette buik. Daarnaast maakt de hond een zieke indruk.

Toevallen/Epilepsie

We spreken van een toeval als de malamute tijdelijk last heeft van abnormaal gedrag, denk aan een vermindering van het bewustzijn of zelfs helemaal even het bewustzijn verliezen. De duur van de toevallen kan verschillen maar als deze vaker voorkomen dan wordt de toeval ook wel epilepsie genoemd. Epilepsie komt in vele vormen voor. De Malamute wordt aanhankelijk, onrustig en krijgt een vreemde blik in de ogen. Schuimbekken en heftige spierkrampen zijn symptomen van een toeval cq epilepsie. De symptomen kunnen slechts heel even duren maar ook veel langer. Mocht uw hond veelvuldig last hebben van deze symptomen, raadpleeg dan uw arts.

Heupdysplasie (HD)

Als de heupkom te ondiep is en het bekken en de heupkom niet correct in elkaar passen dan spreekt men van heupdysplasie. Een voor de hond erg pijnlijke afwijking. Vaak resulteert de aandoening in kreupelheid en artrose. Door middel van röntgenfotografie kan de dierenarts de aandoening vaststellen. De behandeling van HD is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Voor honden die het in zeer ernstige mate hebben kan HD zelfs tot euthanasie lijden. Vaak is medicatie voldoende ondersteund door de juiste lichaamsbeweging om de spiermassa te verstevigen. Denk hierbij aan vaak maar korte wandelingen, zwemmen en naast de fiets lopen. Gekke capriolen kunnen beter vermeden worden. Ook het gewicht van de hond speelt een belangrijke rol.

Dwerggroei (Chrondodysplasie of ChD)

Een zeldzame afwijking waarbij er te weinig groeihormoon aangemaakt wordt en de hond daardoor sterk achter blijft in de groei. Deze aandoening leidt helaas ook vaak tot andere aandoeningen zoals vachtproblemen, schildklierproblemen, hart en bijnierafwijkingen.

Overige botafwijkingen (met o.a. missende tanden/kiezen)
Het komt geregeld voor dat de Malamute meer of minder dan het normale aantal tanden/kiezen heeft. Dit heeft vaak een erfelijkheidsachtergrond maar is niet schadelijk voor de gezondheid.

Zink afhankelijke Dermatosis

Zink afhankelijke Dermatosis is een huidaandoening die in Nederland nog niet, voor zover bekend, voorkomt bij de Malamute. De aandoening uit zich bij de oogranden, lippen, neusrug en onder de kin. Hier vormen zich grijsbruine korsten die leiden tot haarverlies en wonden. Het zink gebrek wordt veroorzaakt doordat de hond het zink niet of in mindere mate op kan nemen uit de darmen, een genetische afwijking dus. Zelf toedienen van extra zink kan gevaarlijk zijn voor de hond dus raadpleeg altijd een dierenarts.

Cataract

Cataract is vorm van staar, een vertroebeling van de ooglens. Door deze vertroebeling ziet de hond minder. Vaak komt staar voor als de hond ouder wordt maar helaas ontkomen sommige jonge honden door onbekende oorzaken toch niet aan de kwaal. Ook suikerziekte, trauma of complicaties kunnen een rol spelen bij het ontstaan van cataract. Tegenwoordig kan er wel iets gedaan worden aan de kwaal. Belangrijk is om de hond onder controle te houden en er tijdig bij te zijn om eventueel de troebele lens te laten verwijderen of zelfs een kunstlens te laten plaatsen (mits het oog verder nog goed functioneert).

Distichiasis

De hond heeft normaliter een onbehaarde ooglidrand. Bij distichiasis zitten er echter wel haartjes op de ooglidrand. Door het voortdurende schuren van de haartjes irriteren zij het oog en krijgt de hond een tranend en vaak ook een bloeddoorlopen oog. De haartjes kunnen bij de dierenarts verwijderd worden zodat de hond daar geen last meer van heeft.

Cryptorchidie

Het niet indalen van testikels bij een Malamute-reu noemt men Cryptorchidie. Normaliter wordt een reutje geboren met ingedaalde testikels. De testikels kunnen tot 6 maanden nog indalen. Is dit niet gebeurd dan zal dit ook niet meer gebeuren. Vaak betreft het één testikel die niet ingedaald is. Deze niet ingedaalde testikel zit dan vaak nog in de buikholte of de lies. De meningen zijn verdeeld over het operatief verwijderen van het niet ingedaalde testikel. De ene arts beweert dat de testikel een tumor kan worden en de andere is van mening dat het in de buikholte geen kwaad kan maar alleen in de lies de bal wel verwijderd moet worden omdat deze hier bekneld kan raken.

Als de hond nog jong is kan homeopathie in overweging genomen worden. Er bestaan middeltjes die dagelijks gegeven kunnen worden die mogelijk het indalen kunnen bevorderen. Met reuen met cryptorchidie mag niet gefokt worden.

Polyneuropathie

Polyneuropathie komt gelukkig heel weinig voor. Het is een neurologische afwijking waarbij verlammingsverschijnselen optreden. De jonge hond wordt minder bewegelijk waarbij in een latere fase daadwerkelijk spieruitval optreedt. Vaak eerst aan de voorkant en later aan de achterkant. Zodra de hond ook last krijgt van verlammingsverschijnselen bij de slokdarm dan is euthanasie helaas de enige oplossing.

Hypotheoïdie

Hypothyreoidie is het ziektebeeld dat ontstaat als gevolg van onvoldoende circulerend schildklierhormoon. Bij de Malamute kunnen er twee soorten voorkomen: de verkregen primaire hypothyreoidie en de secundaire hypothyreoidie. Het lichaam van de hond heeft schildklierhormonen (T3 en T4) nodig om organen en weefsels optimaal te kunnen laten functioneren. Vooral de T4 kan als brandstof beschouwd worden voor veel reacties in het lichaam. De symptomen zijn o.a. vermoeid en sloom gedrag en de Malamute toont weinig interesse in hun omgeving. Er treedt haarverlies op, voornamelijk in de flanken, maar soms ook aan de staart, achter de oren of boven de hielen. De huid wordt droog en schilferig en kleurt steeds donkerder. Er is echter geen jeuk! Deze symptomen kunnen in hoeveelheid en soort enorm verschillen bij diverse honden. De diagnose hypothyreoidie is te stellen middels een eenvoudig bloedonderzoek, waarbij de waarden van T4 en TSH (Thyroid Stimulerend Hormoon) worden gemeten.