De AMCN werkgroepen

rugzak-pup-lrDe club is bepakt en bezakt met de onderstaande werkgroepen die allen bestaan uit AMCN leden die zich voor de vereniging inzetten op hun specifieke vakgebied of interessegebied.

Mocht er interesse bestaan om deel uit te maken van een van deze werkgroepen, meldt je dan aan bij de secretaris () van de AMCN.

 

Werkgroepen

Werkgroep Fokkersplatform
Voorzitter: Marco Kerklaan
Ras- en pupinfo: Marijke Baas 035-6244801
Gegevensbeheer: Marijke Baas, stamboek, dek- en geboorteaangifte
Deelnemers: Alle bij de AMCN aangesloten fokkers en overige serieuze geïnteresseerde

 

Werkgroep Clubmatch
Coördinatie: Véronique van Delen 0492-384398
Wendy Engels 0519-321106
Doel: Het organiseren van Jongehondendagen en (kampioenschaps-) clubmatches

 

Werkgroep Activiteiten
Coördinatie: Daphne Osinga ()
Doel: Het organiseren/coördineren van activiteitendagen in Nederland

 

Werkgroep Externe betrekkingen
Coördinatie: Wilma Hell-Frijters (rasgroep vertegenwoordiger) Gedeeltelijke bestuurstaak
Doel: Overlegvergaderingen Raad van Beheer, deelname aan de rasgroep K&P, Tentoonstellingsstichting keesachtigen en poolhonden

 

Redactie
Coördinatie: Erna Upmeijer 0543-532770
Redactie adres:
Doel: Het op de hoogte houden van de leden middels het Clubblad dat 4 keer per jaar uitkomt

 

Werkgroep Informatievoorziening (website)
Coördinatie: Wilma Hell-Frijters
Webdesign: Stephan Mahieu ()
Website Content: Stephan Mahieu
Techn. beheer: Stephan Mahieu
Doel: Het ontwikkelen, bouwen en beheren van de AMCN website

 

Werkgroep Keurmeesterbijeenkomst
Coördinatie: Veronique van Delen
Erna Upmeijer
Doel: Het organiseren van een keurmeesteropleiding voor aspirant keurmeesters. Bijscholing van keurmeesters. Het waar en nodig en mogelijk ondersteunen/begeleiden van aspirant keurmeesters voor de Alaskan Malamute

 

Werkgroep Gedrag
Coördinatie: Erna Upmeijer
Hanneke Cysouw-Reitsema
Petra van der Coelen
Veronique van Delen
Doel: Het adviseren van het bestuur en leden omtrent het gedrag van de Alaskan Malamute in het algemeen en in individuele gevallen in het bijzonder.
Het op de voet volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de MAG-test en andere ontwikkelingen aangaande het gedrag van de hond in z’n algemeenheid

 

Werkgroep Sledehonden
Coördinatie:
Doel: Vraagbaak om handvatten en mogelijkheden te bieden, aan een ieder die geïnteresseerd is van beginner tot oude rot, om kennis te maken met de sport onderling ervaringen uit te wisselen gezamenlijk te gaan trainen organiseren van en bieden van periodieke gezamenlijk trainingsmogelijkheden sportief, actief, informatief en sociaal samenbrengen van onze leden

 

Sledehondenmentoren
Groningen, Friesland Drenthe en Overijssel Rik Engels Tel.: 0519-321106
Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland Marijke Baas Tel.: 035-6244801
West Brabant, Zuid-Holland en Zeeland Marco Kerklaan Tel.: 0168-483889
Oost Brabant en Limburg Petra en Roland Koonings Tel.: 0475-487325

Rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer