Nieuwe datum KampioenschapClubmatch 2021!

De KampioenschapClubmatch 2021 is verplaatst naar 5 september 2021. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Hoe de KampioenschapClubmatch er precies uit gaat zien staat nog niet vast gezien de onzekerheid omtrent de dan geldende coronamaatregelen. We hebben er wel veel zin in om iedereen weer te zien.

De eerder gevraagde keurmeester Rob Douwma is 5 september verhinderd en zal in plaats daarvan in 2022 onze KCM gaan keuren. Keurmeester voor dit jaar wordt nu Senay Usta, zij zal zich binnenkort hier presenteren.

Zodra er meer zekerheid is over de protocollen die we moeten gaan hanteren maken we dat ook hier bekend. We hopen u weldra terug te zien bij de KampioenschapClubmatch  2021 op 5 september.

Houd vooral deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verdere updates…

Werkgroep KCM

Agenda A.L.V. 6 juni 2021

alv-hamerDe agenda voor de komende Algemene Leden Vergadering van 6 juni 2021 is beschikbaar in de beveiligde omgeving voor leden, de vergadering start 15:00 uur.

Graag per e-mail aanmelden bij het secretariaat, .
Aanmelden voor 1 juni 2021.

Locatie:
Online, link voor deelname volgt.

Bijdragen clubblad gevraagd

Beste AMCN leden,

Zoals in een van de vorige clubbladen te lezen was, ben ik, Melissa, recent toegetreden als redactielid binnen het clubblad. Momenteel zijn we bezig met het vormgeven van een nieuwe editie voor jullie.

Omdat er vanwege de maatregelen rondom Covid de laatste tijd weinig tot geen activiteiten en wedstrijden zijn geweest, vroegen we ons af of hier misschien mensen de afgelopen periode toch leuke, bijzondere of memorabele momenten hebben meegemaakt met zijn/haar malamute(s) en het leuk vinden om dit te delen.

Ook wanneer je een leuke hobby hebt (met of zonder malamutes) en het leuk vind om hier meer over te vertellen en te laten zien, mag je je verhaal delen. Een bijdrage vanuit de leden is namelijk leuk een waardevol!

Tevens zijn we altijd op zoek naar leuke foto’s om te mogen plaatsen in het clubblad.

Mocht je wat leuks voor ons hebben liggen of met ons willen delen? Graag! Neem hiervoor gerust contact met mij op. Dit mag via email:

Dankjewel!

Online AMCN show Facebook

Eerste online malamuteshow:

Om in deze coronatijd toch nog iets leuks te organiseren is er besloten een geheel Corona proef hondenshow te organiseren! En wel online op Facebook. Heb je een Facebook account, volg dan deze link: AMCN online hondenshow

Geen Facebook account en toch graag in willen schrijven ? Geen probleem.
Inschrijving is voor leden gratis, niet leden betalen een bijdrage van €5,00.

Mail 3 foto’s van de hond (hoofd,front,zijkant) voorzien van naam van de hond,geboortedatum en klasse waarin je wilt. inschrijvingen naar: .

Ook voor verdere vragen kan je naar hiervoor genoemd e-mail adres mailen.

Inschrijving sluit op 15 april 2021.
Wij hebben voor deze onlineshow Natalie van Burik bereid gevonden onze honden te keuren.

Veel foto plezier.

ALV/Fokkersoverleg afgelast!

De volgende e-mail is 11 november verstuurd naar alle leden van de AMCN.

Beste AMCN leden,

Wederom dwarsboomt de Covid-19 pandemie onze en ieders plannen.

Fysieke vergaderingen zijn momenteel niet toegestaan en daarom zien wij ons genoodzaakt, in het belang van ieders gezondheid, de komende ALV en fokkersoverleg van 22 november aanstaande, af te gelasten.

We hebben nog overwogen om de vergadering digitaal te houden, maar omdat dit niet altijd even overzichtelijk en duidelijk is voor iedereen en er niet anoniem gestemd kan worden (bestuursverkiezing), hebben wij gemeend dit niet te doen en de Algemene ledenvergadering uit te stellen naar eind maart/begin april 2021. Dit in de hoop dat een fysieke vergadering dan weer mogelijk is. Wij weten dat wij hiermee niet voldoen aan de officiële eis van minimaal 1 ALV per jaar, maar wij rekenen in deze vreemde tijden op een ieders begrip. We zullen de kascommissie vragen om de kascontrole over dit jaar wel door te laten gaan.

Mochten er vragen en/of opmerkingen hierover zijn, of zaken die dringend besproken moeten worden, staan wij hier natuurlijk voor open. Stuurt u dan een e-mail naar  of neem telefonisch contact op met een van de bestuursleden.

Bestuur AMCN

Digitale brochure verantwoorde aanschaf hond

Met trots presenteert de Raad van Beheer namens alle partners van het Platform Fairfok de digitale brochure voor de verantwoorde aanschaf van een hond.

Deze brochure is de eerste gezamenlijke publieksuitgave van het Platform Fairfok.

In de brochure staat informatie gebundeld van de partners om te helpen bij de keuze voor een gezonde en sociale hond.

De informatie is ingedeeld in drie belangrijke pijlers:

  • Een gezonde hond
  • Een legale hond
  • Een goede match tussen baas en hond

De Raad van Beheer en de verantwoorde fokkerij van stamboomhonden speelt op al deze vlakken een rol van betekenis.

In de brochure staan legio voorbeelden en verwijzingen opgenomen naar de informatie die wij hierover op onze website hebben en naar de items van onze partners hierover.

De brochure kun je hier downloaden.

Vacature Voorzitter AMCN

De Alaska Malamute Club Nederland is op zoek naar een enthousiaste voorzitter die samen met de penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid (activiteiten), het bestuur van de vereniging vorm wil geven.

Voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV’s maar ook actief meedenken hoe de belangen van ons mooie ras te vertegenwoordigen.

Link naar de vacature bij de Raad van Beheer: Vacature voorzitter AMCN

Lees verder Vacature Voorzitter AMCN