Inschrijving Kampioenschap Clubmatch

Kampioenschap Clubmatch 2021

Met toekenning van het C.A.C. van de Raad van Beheer en de titel clubwinner 2021

Datum: 5 september 2021
Keurmeester/Judge: Mevr. Senay Usta

Locatie: Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5, 6666 AE Heteren

De inschrijving sluit op / Entry will be closed 08-08-2021, 23:59


  Hond / Dog

  Geslacht / Gender:
  Reu / MaleTeef / Bitch

  Klasse / Class

  Extra:
  ** kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
  ** copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.

  Toegestane bestandstypen / Acceptable filetypes: doc, docx, pdf, txt, gif, jpg, jpeg, png.
  Max. bestandsgrootte / Max. file size: 1mb.
  Afstamming / Pedigree

  Eigenaar / Owner


  Mede-eigenaar / Co-owner


  Adres / Address
  Per adres** / forwarding address**

  ** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
  ** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry.
  Inschrijfgeld / Application fee (incl. catalogus)

  * verplicht veld / required field

  Reglement / Regulations
  Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

  The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

  Privacy
  In het kader van de nieuwe Wetgeving Beleid Persoonsgegevens (GDPR) wijst de AMCN u op het volgende:
  Inzender verklaart door ondertekening en inschrijving dat hij/zij akkoord gaat met plaatsing van naam en
  gegevens hond(en) in de catalogus alsmede plaatsing van naam en gegevens hond(en) en/of foto op de
  website van de AMCN (www.amcn.nl) op de facebookpagina van de AMCN en in het clubblad van de AMCN.
  In the context of the new General Data Protection Regulation (GDPR), the AMCN points out the following:
  Submitter declares by signing and registering that he/she agrees with placement of name and dog(s) data in the catalog as well as placement of name and dog(s) data and/or photo on the website of the AMCN (www.amcn.nl) on the facebook page of the AMCN and in the club magazine of the AMCN.

  Dit inschrijfformulier wordt verstuurd naar / This entry form is sent to:
  AMCN
  ’t Schoor 8
  9145CD Ternaard