Inlogpagina leden

De volgende pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van de A.M.C.N.

Op deze pagina’s vind u allerlei documenten zoals agenda‚Äôs en notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen, Fokkersplatform en Bestuursvergaderingen. Het VFR, Sanctiebeleid en mogelijk in de toekomst nog meer.

 

Inloggegevens zijn te verkrijgen per email bij de ledenadministratie, Marijke Baas; moc.b1516622090ulcet1516622090umala1516622090m@bm1516622090 o.v.v. Lidmaatschapsnummer, naam en adres.

 

Beveiligde pagina’s:

Agenda ALV

Notulen Algemene Leden Vergadering

Jaarverslagen en begrotingen