Inschrijving jongehonden en veteranendag

Jongehonden en veteranendag
Alaska Malamute Club Nederland
zondag 2 oktober 2016

amcnlogoKeurmeester/Judge: nog niet bekend / not yet known
Aspirant Keurmeester/Candidate Judge: Wilma Hell-Freiters
Locatie: Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5, 6666 AE Heteren

Dit formulier dient aan de hand van de stamboom te worden ingevuld.
This form must be completed on the basis of the pedigree.
De inschrijving sluit op / Entry will be closed 18-09-2016

[si-contact-form form=’4′]
[ezcol_1half]
Betaling:
t.n.v. AMCN
o.v.v. “Jonge Hondendag” + Stamboom Nr.
IBAN: NL85RABO0114131732
BIC: RABONL2U[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
Payment:
made payable to AMCN
citation: “Jonge Hondendag” + Pedigree No.
IBAN: NL85RABO0114131732
BIC: RABONL2U[/ezcol_1half_end]

Voorwaarden:

  • Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
  • Inzender verklaart dat, voorzover hem/haar bekend is, met betrekking tot de ingeschreven hond geen gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte met besmettelijk karakter in het bijzonder, bekend is.
  • De inzender verklaart de hond gedurende 12 weken voor de activiteit niet te laten verkeren in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte met besmettelijk karakter in het bijzonder, kan ontstaan.
  • Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd met inzenden van het formulier te worden betaald

Conditions:

  • The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.
  • Contributer declares that, to his / her knowledge, with respect to the registered dog no danger of contamination, distemper or any other contagious disease is known.
  • Contributer declares to keep te dog for a period of 12 weeks prior to the activity free of circumstances by which danger of contamination, distemper or any other contagious disease can arise.
  • The amount due must be paid at the same time the entry form is sent


Dit inschrijfformulier wordt verstuurd naar / This entry form is sent to:

AMCN
’t Schoor 8
9145CD Ternaard

Rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer