VFR AMCN aangepast 2017747 goedgekeurd

Dit VFR is door de RvB goedgekeurd en in werking getreden vanaf 1 december.