Fokker registratie I&R

logo Overheid NLLet op: alle fokkers moeten zich vanaf 1 november 2021 registreren in nieuw I&R-systeem overheid

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. Hierbij nogmaals de belangrijkste punten voor fokkers.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor fokkers
Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken!

Bedrijfsmatige fokkers moeten zich al langere tijd registreren bij de overheid via een zogenaamd UBN-nummer. De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor de eenmalige registratie die de fokker moet betalen aan de overheid. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket van de RVO de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Databank Honden
De aangewezen databanken heten vanaf 1 november 2021 ‘portalen’ bij de overheid. De Raad van Beheer is al geruime tijd bezig met de noodzakelijke aanpassingen van Databank Honden voor deze nieuwe I&R-regels. De Raad van Beheer zal er voor zorgen dat Databank Honden vanaf 1 november 2021 klaar is zodat alle fokkers en hondeneigenaren via Databank Honden de aanmeldingen kunnen blijven doen voor hun honden.

Meer informatie: