Nieuwe datum KampioenschapClubmatch 2021!

De KampioenschapClubmatch 2021 is verplaatst naar 5 september 2021. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Hoe de KampioenschapClubmatch er precies uit gaat zien staat nog niet vast gezien de onzekerheid omtrent de dan geldende coronamaatregelen. We hebben er wel veel zin in om iedereen weer te zien.

De eerder gevraagde keurmeester Rob Douwma is 5 september verhinderd en zal in plaats daarvan in 2022 onze KCM gaan keuren. Keurmeester voor dit jaar wordt nu Senay Usta, zij zal zich binnenkort hier presenteren.

Zodra er meer zekerheid is over de protocollen die we moeten gaan hanteren maken we dat ook hier bekend. We hopen u weldra terug te zien bij de KampioenschapClubmatch  2021 op 5 september.

Houd vooral deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verdere updates…

Werkgroep KCM