ALV/Fokkersoverleg afgelast!

De volgende e-mail is 11 november verstuurd naar alle leden van de AMCN.

Beste AMCN leden,

Wederom dwarsboomt de Covid-19 pandemie onze en ieders plannen.

Fysieke vergaderingen zijn momenteel niet toegestaan en daarom zien wij ons genoodzaakt, in het belang van ieders gezondheid, de komende ALV en fokkersoverleg van 22 november aanstaande, af te gelasten.

We hebben nog overwogen om de vergadering digitaal te houden, maar omdat dit niet altijd even overzichtelijk en duidelijk is voor iedereen en er niet anoniem gestemd kan worden (bestuursverkiezing), hebben wij gemeend dit niet te doen en de Algemene ledenvergadering uit te stellen naar eind maart/begin april 2021. Dit in de hoop dat een fysieke vergadering dan weer mogelijk is. Wij weten dat wij hiermee niet voldoen aan de officiële eis van minimaal 1 ALV per jaar, maar wij rekenen in deze vreemde tijden op een ieders begrip. We zullen de kascommissie vragen om de kascontrole over dit jaar wel door te laten gaan.

Mochten er vragen en/of opmerkingen hierover zijn, of zaken die dringend besproken moeten worden, staan wij hier natuurlijk voor open. Stuurt u dan een e-mail naar  of neem telefonisch contact op met een van de bestuursleden.

Bestuur AMCN