RvB: Geen dubbelshows meer

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd.

Download de nieuwsbrief: Raadar nr. 17 oktober 2018

Opmerkelijk nieuws in dit nummer:

BESLUIT RAAD VAN BEHEER: vanaf 2021 geen dubbelshows meer

Een aantal jaren geleden werden dubbelshows ingevoerd in ons land. Belangrijke reden daarvoor was dat sommige Tentoonstelling Gevende Verenigingen in Nederland (TGVN) met dubbelshows de begroting weer net sluitend kregen: ze moesten voor de organisatie meer inschrijvingen opleveren een daarmee meer inkomsten. Ook zou het aantrekkelijk zijn voor standhouders, bezoekers en overige partners van het evenement. Na diverse overleggen met de TGVN en signalen uit het veld heeft het bestuur echter besloten het beleid te wijzigen en vanaf 2021 geen vergunningen meer af te geven voor dubbelshows.

Bij het nemen van deze beslissing heeft het bestuur goed geluisterd naar de achterban. Diverse keurmeesters, exposanten en standhouders en tentoonstellinggevende verenigingen hebben aangegeven dat er te veel shows zijn en dat de verwachting dat de dubbelshows meer honden uit het buitenland zouden aantrekken niet wordt waargemaakt. Het beschikbare budget om jaarlijks te kunnen showen is niet onuitputtelijk en exposanten maken dan ook keuzes. Vroeger kwam men met drie of vier honden naar de show, nu nog maar met één of twee honden en men schrijft veel strategischer in.

Het bestuur vindt ook de extreme terugloop in het aantal inschrijvingen op kampioensclubmatches (KCM’s), gewone clubmatches en andere keuringsevenementen zeer zorgwekkend. ‘Als Raad van Beheer hebben wij een zorgplicht voor al onze aangesloten verenigingen en niet alleen voor de circa twintig TGVN-verenigingen in Nederland’, aldus het bestuur. Voor de exposanten van numeriek kleine rassen geldt eveneens dat zij geen dubbel CAC kunnen halen, omdat het aantal inschrijvingen op een KCM vaak te laag is. Hierdoor wordt het aantal inschrijving nog weer lager op de KCM.