Inschrijving Malamute Event

Malamute Event
Alaska Malamute Club Nederland
zondag 14 oktober 2018

amcnlogo
Plaats: Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5 te Heteren

Dit formulier dient duidelijk aan de hand van de stamboom ingevuld te worden.
Deelname staat open voor leden van de A.M.C.N. en is toegankelijk voor honden vanaf 15 weken. Ook monorchide en gecastreerde reuen mogen meedoen.
Bij inschrijving doe je mee aan alle challenge-onderdelen van het malamute-event.

Sluitingsdatum inschrijving 1 oktober 2018. Betalingen ontvangen na 1 oktober 2018 worden niet in behandeling genomen en zijn van deelname uitgesloten.

Anders dan bij een Jongehondendag geldt voor dit evenement dat de deelnemer lid moet zijn van de AMCN. Ben je (nog) geen lid maar wil je wel graag mee doen aan dit evenement: voor € 7,50 kun je lid worden voor de rest van 2018 en ontvang je bovendien het uiterst informatieve en leuke clubblad.

Malamute Event 14 oktober 2018

* verplicht veld
Hond
Eigenaar
Groepsindeling


(let op de leeftijd van uw hond op de dag van het event)
Kosten
(inclusief 1 catalogus per deelnemer)

Het inschrijfformulier wordt verzonden naar Wendy Engels (moc.b1537694122ulcet1537694122umala1537694122m@gw1537694122), hier kun je ook terecht voor eventuele vragen of opmerkingen over de inschrijving. Telefonisch is Wendy bereikbaar op 06-46475866.

Betaling:
Het totaalbedrag dient gelijktijdig te worden overgemaakt op rekening nummer NL85 RABO 0114131732 ten name van Alaska Malamute Club Nederland onder vermelding van “malamute event” met daarbij NHSB nummer(s)

Voor vragen over het evenement kun je contact opnemen met Veronique van Delen: 0492-384398.

Bijzondere bepalingen:

 • Inzender verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond(en) gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft/hebben verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte met besmettelijk karakter in het bijzonder, te vrezen valt.
 • Inzender verklaart dat hij/zij door het ondertekenen en inzenden van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en van het reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en van de tentoonstelling, en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 • In het kader van de nieuwe Wetgeving Beleid Persoonsgegevens wijst de AMCN u op het volgende:
  Inzender verklaart door ondertekening en inschrijving dat hij/zij akkoord gaat met plaatsing van naam en
  gegevens hond(en) in de catalogus alsmede plaatsing van naam en gegevens hond(en) en/of foto op de
  website van de AMCN (www.amcn.nl) op de facebookpagina van de AMCN en in het clubblad van de AMCN.
 • In ieder geval worden niet toegelaten:
  • honden met oor- of huidaandoening
  • agressieve dieren
 • Tegen de beslissing van de dierenarts is geen beroep mogelijk.
 • Betalingen ontvangen na 1 oktober 2018 worden niet in behandeling genomen en zijn van deelname uitgesloten.

Rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer