Inschrijving Kampioenschap Clubmatch

Kampioenschap Clubmatch 22 April 2018

Met toekenning van het C.A.C. van de Raad van Beheer en de titel clubwinner 2018
Keurmeester/Judge: Mevr. Sharon Loades
Locatie: Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5, 6666 AE Heteren

De inschrijving sluit op / Entry will be closed 08-04-2018, 23:59

De uiterste inschrijfdatum is verstreken, inschrijven via het online inschrijfformulier is niet meer mogelijk.

 

Betaling/Payment
Bank: t.n.v. AMCN te Sprang Capelle
IBAN: NL85RABO0114131732
BIC: RABONL2U

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

Dit inschrijfformulier wordt verstuurd naar / This entry form is sent to:
AMCN
’t Schoor 8
9145CD Ternaard
moc.b1531682428ulcet1531682428umala1531682428m@gw1531682428