Inschrijving Kampioenschap Clubmatch

Kampioenschap Clubmatch 22 April 2018

Met toekenning van het C.A.C. van de Raad van Beheer en de titel clubwinner 2018
Keurmeester/Judge: Mevr. Sharon Loades
Locatie: Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5, 6666 AE Heteren

De inschrijving sluit op / Entry will be closed 08-04-2018

Inschrijfformulier / Entry Form:

* verplicht veld / required field
Hond / Dog
Klasse / Class
** kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
** copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.


Toegestane bestandstypen / Acceptable filetypes: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Max. bestandsgrootte / Max. file size: 1mb.
Afstamming / Pedigree
Eigenaar / Owner
Mede-eigenaar / Co-owner
Adres / Address
Per adres** / forwarding address**
** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry.
Inschrijfgeld / Application fee (incl. catalogus)
Inschrijfgeld voor één hond / Fee for entering only one dog
Inschrijfgeld voor meerdere honden / Fee for entering more dogs

-----------+
** dit bedrag dient tegelijkertijd met inzenden van het formulier te worden betaald
** this amount must be paid at the same time the entry form is sent

 

Betaling/Payment
Bank: t.n.v. AMCN te Sprang Capelle
IBAN: NL85RABO0114131732
BIC: RABONL2U

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

Dit inschrijfformulier wordt verstuurd naar / This entry form is sent to:
AMCN
’t Schoor 8
9145CD Ternaard
moc.b1516621932ulcet1516621932umala1516621932m@gw1516621932